Baunehus Grundejerforening/ Trappelaug

Foreningens navn er "BAUNEHUS GRUNDEJERFORENING/ TRAPPELAUG". Foreningens område er BAUNEHUS udstykning. Foreningens hjemsted er Hald by af Torup Sogn.

Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser i almene forhold over for myndighederne samt i sådanne forhold, der i øvrigt naturligt måtte henhøre under en grundejerforening. Herunder at bygge og vedligeholde en trappe til stranden, eller på anden måde skaffe adgang til stranden.

Som medlemmer kan optages enhver grundejer i foreningens område.

Enhver grundejer i BAUNEHUS- udstykningen er iflg. skødet pligtig til at være medlem.

Vedtægter formuleret i 1977