Grundejerforeningen Baunehus

Ordensregler

GRÆSSLÅNING og brug af MASKINSAVE og lign. må kun finde sted på

        hverdage kl. 9-12 og 14-18  samt søn- og helligdage kl. 9-12

AFBRÆNDING AF HAVEAFFALD

Overordnet er det ikke længere tilladt, at afbrænde have- og parkaffald. Have- parkaffald kan afleveres på kommunens genbrugsstationer eller komposteres på egen grund.

Der er følgende undtagelser:

Anden form for afbrænding:

Det er tilladt at bruge grill og brænde rent og tørt træ af på særligt indrettet bålplads (snobrødsbål)

husk at udvise forsigtighed ved afbrænding.

GRÆSRABATTER: Af hensyn til vejenes tilstand anmoder vi medlemmerne om at holde græsrabatterne ved lige, så de ikke vokser ud i vejen.

TRÆER OG BUSKE: Hundested kommune forlanger at grundejerne skal beskære træer og buske så de ikke hænger ud over rabat og vej. Bliver dette ikke overholdt, vil kommunen foranledige, at arbejdet udføres for grundejerens regning.

På sammenslutningens repræsentantskabsmøde i 1985 var der enighed om, at disse ordensregler skal gælde hele sommersæsonen fra 1. april til 30. september.

Bestyrelsen